HĐND tỉnh thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, trong ngày làm việc thứ hai (6/12)
  
Cập nhật:06/12/2018 5:18:25 CH
Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, các Đại biểu HĐND tỉnh đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; đồng thời thảo luận thông qua các Nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh đã theo luận và thông qua các Nghị quyết gồm: Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh trên cơ sở kiện toàn Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế; thông qua đề án điều chỉnh và đặt tên đường phố tại thành phố Huế đợt IX năm 2018; Bãi bỏ nghị quyết số 8d/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 quy định chế độ trợ cấp cho sinh viên người dân tộc thiểu số học tại các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo diện dự thi và trúng tuyển...

HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018 và giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh cũng đã tiến hành thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín về lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND bầu theo Nghị quyết 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội; miễn nhiệm 03 Ủy viên UBND tỉnh do chuyển công tác và nghỉ hưu; bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và 01 Ủy viên UBND tỉnh.

Theo chương trình làm việc ngày thứ ba (7/12/2018), vào buổi sáng HĐND tỉnh sẽ dành gần toàn bộ thời gian để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn; buổi chiều cùng ngày sẽ tiến hành thảo luận, thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và bế mạc kỳ họp.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]