Gộp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020 vào cùng một kỳ
  
Cập nhật:06/04/2020 10:33:20 SA
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản (Công văn số 2680/UBND-XH) đồng ý các nội dung liên quan đế thực hiện chi trả trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 theo đề xuất của Bảo hiểm xã hội.

Theo đó,  thực hiện gộp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020 vào cùng một kỳ

Đối với người nhận lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM: thực hiện chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 04/04/2020.

Chi trả cho người hưởng nhận tiền mặt: Từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 15/5/2020. Bưu điện tỉnh đảm bảo tổ chức trả tiền tại địa chỉ người hưởng (không có trường hợp nào thực hiện chi trả tại điểm giao dịch Bưu điện).

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, và tình hình thực tế mỗi địa phương, yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh xây dựng phương án tổ chức thực hiện chi trả tận nhà, thông báo ngay trên các phương tiện truyền thông cấp tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, xã và chính quyền cấp xã/phường/thị trấn. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình chi trả phải đảm bảo:

Đối với chi trả tại nhà, nhân viên Bưu điện được đo thân nhiệt trước mỗi ca chi trả, có phiếu ghi kết quả do Giám đốc Bưu điện huyện kí xác nhận để thông báo cho người hưởng khi cần, đeo khẩu trang, có thể trang bị các phương tiện phòng dịch khác nếu cần thiết (găng tay, quần áo bảo hộ…). Đồng thời, yêu cầu người hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả, giữ khoảng cách an toàn giữa nhân viên chi trả với người hưởng.

Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bưu điện tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng phù hợp điều kiện cụ thể của địa bàn.

Đề nghị Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh triển khai tuyên truyền, truyền thông tới người dân về phương thức tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian phòng chống dịch để người dân nắm bắt thông tin, phối hợp thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các thị xã và các huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND các: xã, phường, thị trấn thông báo và phối hợp, hỗ trợ cơ quan Bưu điện trong việc thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng  về những thay đổi trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ, hướng dẫn cơ quan Bưu điện trong việc xác minh địa chỉ người hưởng, cung cấp danh sách các gia đình thuộc diện cách ly, tuân thủ quy định của địa phương về phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo cơ quan công an phối hợp với Bưu điện cấp huyện có phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại gia đình.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]