Gặp mặt các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:28/11/2019 10:44:55 SA
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại hội nghị
Sáng ngày 28/11, sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị gặp mặt các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác địa phương trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã đến dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn trân trọng những đóng góp của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài, qua đây đã góp phần hỗ trợ thiết thực cho các đơn vị và cá nhân hưởng lợi. Thời gian qua, công tác Phi chính phủ nước ngoài luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để các tổ chức Phi chính phủ hoạt động, hỗ trợ các địa phương còn khó khăn. Tại hội nghị lần này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đại biểu cùng nhau trao đổi, đóng góp ý kiến giúp tỉnh nắm bắt những định hướng viện trợ của các tổ chức trong thời gian tới, nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của các cơ quan Việt Nam trong việc hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ Phi chính phủ nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà cũng như mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa phương của các nước trên thế giới.

Theo giám đốc Sở Ngoại Vụ Trần Công Phú cho biết thì hiện nay, số lượng các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài đã được cấp phép tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 118 tổ chức, trong đó có 18 tổ chức có văn phòng hoặc địa chỉ liên lạc tại tỉnh. Trong năm 2019, tỉnh đã tiếp nhận và triển khai 36 dự án viện trợ Phi chính phủ nước ngoài với tổng vốn cam kết 3,75 triệu USD.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như vẫn còn tình trạng các đơn vị tại địa phương tiếp nhận chương trình/ dự án chưa thực hiện nghiêm túc theo quy định về việc phê duyệt, tiếp nhận khoản viện trợ; chưa có chế tài cụ thể đối với các trường hợp vi phạm về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ Phi chính phủ nước ngoài, đặc biệt trong hoạt động thực hiện thủ tục phê duyệt tiếp nhận và báo cáo kết quả tình hình hoạt động; năng lực của các cơ quan địa phương tham gia vận động và tiếp nhận dự án còn nhiều hạn chế.


Tại hội nghị

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]