Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:07/08/2020 11:06:22 SA
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Sáng 06/8, Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và một số nội dung quan trọng khác. Làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã báo cáo với Đoàn về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; việc sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tính giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ báo cáo với Đoàn công tác về một số kết quả kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn báo cáo về tình hình đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, TNXH trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu báo cáo với Đoàn về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị
 và một số nội dung quan trọng khác

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, góp ý của các thành viên trong Đoàn công tác, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích mà đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được trong nhiệm kỳ về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ Tỉnh phải có bố cục cân đối, hài hoà giữa các lĩnh vực, làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị như: Xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”; lãnh đạo phát triển kinh tế là trung tâm; văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là thường xuyên, trọng yếu; lãnh đạo hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế, làm rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả.
Về báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí nhân mạnh: phải bám sát các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp uỷ tỉnh và quy chế làm việc mẫu để thể hiện rõ tính phê bình, tự phê bình, tính Đảng, tính đoàn kết, tính xây dựng, tính nhân văn và kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm với thái độ khiêm tốn, học hỏi, cầu thị, lắng nghe. Phương án công tác nhân sự phải đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, đảm bảo cơ cấu, số lượng nhưng dứt khoát không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện.

Thời gian tới, tiếp tục chủ động xây dựng phương án Đại hội Đảng bộ tỉnh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến xấu, phức tạp, khó lường. Tỉnh cần thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho Đà Nẵng để sớm khắc phục dịch bệnh.

Nhân dịp chuyến công tác tại Thừa Thiên Huế, đồng chí Phạm Minh Chính đã thay mặt Đoàn công tác trao tặng tỉnh 100 máy thở hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]