Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gifu, Nhật Bản thăm, làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  
 Bản in]