Điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc
  
Cập nhật:27/09/2021 4:54:43 CH
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2414/QĐ-UBND điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Theo đó, điều chỉnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc kể từ 00 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Xã Lộc Thủy: Dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn Phước Hưng và thôn Phú Cường Xuyên.

2. Xã Vinh Hưng: Dỡ bỏ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn Trung Hưng và Cụm dân cư gồm 15 hộ thuộc thôn Phụng Chánh 2 (từ nhà ông Trần Xê đến nhà ông Trần Đức Thắng).

3. Xã Vinh Hiền:

- Tiếp tục áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các thôn Hiền An 1, Hiền An 2, Đông Dương cho đến khi có thông báo mới.

- Điều chỉnh biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các thôn còn lại của xã Vinh Hiền.

4. Đối với xã Lộc Trì:

- Tiếp tục áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các thôn Đông Lưu, Đông Hải, Lê Thái Thiện cho đến khi có thông báo mới.

- Điều chỉnh biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các thôn còn lại của xã Lộc Trì.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]