Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Đông Xuân tránh thiệt hại do thời tiết bất thường
  
 Bản in]