Đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa
  
Cập nhật:19/07/2019 4:36:36 CH
Sáng ngày 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì buổi họp với các sở, ngành liên quan nhằm đẩy mạnh các giải pháp thực hiện Đề án "Ngày chủ nhật xanh" và phong trào "chống rác thải nhựa và nói không với túi ni lông sử dụng một lần" trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất phương án thay thế, hạn chế sử dụng, phát sinh tại các cơ quan, đơn vị và một số nhóm lĩnh vực, ngành nghề trên địa bàn tỉnh. Theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường thì đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp sẽ hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa như các túi nhựa đựng tài liệu lưu trữ và tài liệu phục vụ hội nghị thay bằng các túi giấy và không sử dụng các băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi tuyên truyền bằng nhựa và vật liệu có chất nhựa khó phân hủy; đối với các trường học ngoài việc tuyên truyền và phổ biến việc hạn chế sử dụng các sản phẩm bằng nhựa sử dụng một lần, cần đưa chương trình giáo dục môi trường vào các buổi ngoại khóa, hoạt động ngoài trời nhằm nâng cao tính giáo dục và tự giác cho học sinh ở các cấp học.   

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, khuyến khích chuyển sang sử dụng các vật dụng sinh hoạt bằng gốm, sứ...; các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, nước uống... khuyến khích sử dụng bao bì làm bằng giấy và các loại túi làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường, sử dụng nhiều lần; các doanh nghiệp thương mại, siêu thị, cửa hàng tạp hóa, shop... thực hiện chuyển dần sang sử dụng loại túi ni lông dễ phân hủy, túi giấy và túi làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường. Đối với cộng đồng người dân sẽ thực hiện chương trình truyền thông rộng rãi và cụ thể đối với từng đối tượng về việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần, đặc biệt là túi ni lông khó phân hủy...

Cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, tại buổi họp, đại diện các sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn cùng đại diện 3 Siêu thị lớn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh (Big C, Co.opmat Huế, Vinmart Huế) đã thảo luận đề xuất thêm các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả đề án "Ngày chủ nhật xanh" và phong trào "chống rác thải nhựa và nói không với túi ni lông sử dụng một lần".

Kết luận tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, doanh nghiệp trong việc tham mưu, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa đề án "Ngày chủ nhật xanh", đặc biệt là về phong trào "chống rác thải nhựa và nói không với túi ni lông sử dụng một lần". Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu và đi đầu trong thực hiện, mà trước hết phải làm hết sức đối với các nhiệm vụ, nội dung thuộc ngành, lĩnh vực quản lý liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường; để từ đó lan tỏa mạnh ra cộng đồng và không chỉ dừng lại ở các cơ quan làm mà phải "người người làm, nhà nhà làm". Đồng thời, cần phải nghiên cứu các văn bản, quy định pháp luật hiện hành để tham mưu tỉnh các giải pháp triển khai, áp dụng cho phù hợp; đặc biệt là các chế tài xử lý liên quan đến vấn đề môi trường và nội dung đề án "Ngày chủ nhật xanh", phong trào "chống rác thải nhựa và nói không với túi ni lông sử dụng một lần".

"Nên chăng cấm người dân và du khách không được mang túi ni lông khi vào các điểm di tích, bãi tắm biển; việc tổ chức các sự kiện không được dùng băng rôn, khẩu hiệu có chất nhựa khó phân hủy hay cấm không sử dụng pháo hoa vừa tốn kém và gây ô nhiễm không khí tại các sự kiện, lễ khai mạc, khởi công..." Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cần nghiên cứu tham mưu UBND về vấn đề này.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]