Đảm bảo chất lượng, mỹ quan, tiến độ các dự án cao tốc đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
 Bản in]