Đại sứ Pháp tại Việt Nam thăm và làm việc tại Thừa Thiên Huế
  
 Bản in]