Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III, năm 2019
  
 Bản in]