Công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển tỉnh và Giám đốc Trung tâm Festival Huế
  
 Bản in]