Có phương án tối ưu nhất về kiến trúc, cảnh quan cho Cầu vượt sông Hương trên đường Nguyễn Hoàng
  
 Bản in]