Chuẩn bị phương án cụ thể, lúa chín đến đâu hỗ trợ người dân thu hoạch đến đó
  
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối