Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP Hồ Chí Minh
  
 Bản in]