Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt những người làm nghề đạp xích lô tại Huế
  
 Bản in]