Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng truy sát người dân ngăn chặn "cát tặc"
  
 Bản in]