Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng truy sát người dân ngăn chặn "cát tặc"
  
Xem cỡ chữ

 Bản in]
Có lỗi xảy ra. Lỗi: TrinhDienTinBai hiện chưa có.