Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền
  
 Bản in]