Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tiếp xã giao Phái đoàn Thượng viện Pháp
  
 Bản in]