Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam
  
Xem cỡ chữ

 Bản in]
Có lỗi xảy ra. Lỗi: TrinhDienTinBai hiện chưa có.