Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tiếp Chủ tịch Hiệp hội Eurasia
  
 Bản in]