Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm, kiểm tra công tác phòng dịch tại các chốt kiểm soát y tế
  
 Bản in]