Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tham dự lễ khởi công trường Mầm non Hương Sơ
  
 Bản in]