Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo
  
 Bản in]