Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm các tổ chức tôn giáo nhân Đại lễ Phật đản
  
 Bản in]