Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm các mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Phong Điền
  
 Bản in]