Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm các đồn Biên phòng tại huyện Phú Lộc
  
 Bản in]