Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm việc với thị xã Hương Thủy về phát triển kinh tế xã hội
  
Cập nhật:19/09/2019 3:04:32 CH
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại buổi làm việc
Sáng ngày 19/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan đã có buổi làm việc với thị xã Hương Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và phương hướng , kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2020.

Báo cáo của Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy Lê Ngọc Sơn cho biết, KT-XH 9 tháng năm 2019 của thị xã  tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân ngày một nâng cao, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ngày càng được giữ vững, các chương trình trọng điểm trên địa bàn thị xã triển khai đúng tiến độ. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 9 tháng là 17.840 tỷ đồng, đạt 71,3% kế hoạch, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2018; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.340 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 285 tỷ đồng; doanh thu vận tải đạt 350 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành dịch vụ thực hiện 1.540 tỷ đồng, đạt 68,4% kế hoạch, tăng 18,4%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng thực hiện 15.700 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch, tăng 17,1%. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 600 tỷ đồng, đạt 89,3% kế hoạch, tăng 2,5%.

Đến cuối năm 2019, kinh tế của thị xã dự ước tiếp tục tăng trưởng khá, có 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 18,9%, các ngành kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển khá, sản lượng lương thực cả năm ước đạt hơn 37,2 nghìn tấn, thu ngân sách ước đạt 102% kế hoạch.

Năm 2020, mục tiêu đặt ra của Hương Thủy là đẩy mạnh phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng và phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Theo đó, một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện là tốc độ tăng giá trị sản xuất 18,9%; tổng sản lượng lương thực có hạt 38-39 nghìn tấn; thu ngân sách 465,5 tỷ đồng ; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,3-0,5%; tạo việc làm mới cho 1.800 lao động; xuất khẩu 130-150 lao động; tỷ lệ đô thị hóa 68%; xây dựng  xã Thủy Thanh theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; và 2 xã Thủy Phù, Thủy Tân theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 3 trường đạt chuẩn quốc gia; Cụm CN, TTCN và làng nghề thu gom, xử lý chất thải rắn đạt 100%; 100 % chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn; 100% lượng rác thải sinh hoạt được thu gom...

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến của các sở ngành cho rằng, bức tranh chung  kinh tế của Hương Thủy tuy có mức tăng trưởng khá nhưng chưa xuất hiện những nhân tố có tính chất đột phá, chưa hình thành các chuỗi cung ứng sản phẩm, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ cấu nguồn thu ngân sách còn thấp, cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội còn chưa đáp ứng yêu cầu... Công tác xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư vào phát triển các lĩnh vực du lịch, dịch vụ còn hạn chế, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn nhiều vướng mắc.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo trong phát triển KT- XH của thị xã Hương Thủy trong thời gian qua, biểu dương kết quả 16/16 chỉ tiêu của Hương Thủy có khả năng đạt và vượt đề ra; bộ mặt đô thị có nhiều điểm đổi mới tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Hương Thủy là địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nên cần nâng cao công tác quản lý đô thị, nhất là nêu cao trách nhiệm của các cấp chính quyền trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và kiến trúc, quản lý đất đai, quản lý môi trường, quản lý cơ sở hạ tầng, quản lý nhà ở, quản lý dịch vụ đô thị; phải giải quyết giứt điểm các vướng mắc liên quan đến đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng.

“Hương Thủy hiện chỉ đứng sau TP. Huế về phát triển kinh tế - xã hội, là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, vì vậy Hương Thủy cần phải biết phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả tiềm năng, phát huy nội lực để bứt phá, trở thành là một trong những trung tâm kinh tế động lực của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

 Về một số nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã phải nhanh chóng hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả hệ thống Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; nâng cao công tác giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện chữ ký số. Việc mở rộng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cần phải cân nhắc thật kỹ, phải đặt tiêu chí bảo vệ môi trường lên hàng đầu; Tập trung đầu tư hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, đồng bộ tại khu công nghiệp; quan tâm đến đề án xây dựng nhà ở cho công nhân, đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Hương Thủy cần xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho năng suất cao. Bên cạnh đó, nâng số lượng HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả; không được thỏa mãn về thành tích Nông thôn mới thị xã đã đạt được mà phải hướng đến xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

 “Hương Thủy phải là bộ mặt của ngõ phía Nam của tỉnh, phải là một đô thị xanh, sạch, sáng; công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái là vấn đề vô cùng quan trọng mà lãnh đạo địa phương cần đặc biết quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển thị xã ”, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]