Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm việc với thị xã Hương Thủy về công tác chỉnh trang đô thị
  
Xem cỡ chữ

 Bản in]
Có lỗi xảy ra. Lỗi: TrinhDienTinBai hiện chưa có.