Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm việc với Hiệp hội Công nghiệp Di sản Văn hóa Hàn Quốc
  
 Bản in]