Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
  
 Bản in]