Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Điền
  
 Bản in]