Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kêu gọi Nhân dân toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống Covid-19
  
Cập nhật:19/02/2021 8:41:42 SA
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại bến xe
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại bến xe
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã phát đi thông điệp kêu gọi nhân dân toàn tỉnh cảnh giác cao độ với dịch bệnh, tự giác và nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với sức khỏe bản thân, của cộng đồng trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]