Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chung vui cùng các hộ nghèo khu vực Thượng Thành trong ngày khởi công nhà mới
  
 Bản in]