Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chúc mừng năm mới 2020
  
 Bản in]