Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp xúc cử tri xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc
  
 Bản in]