Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp xã giao Đại sứ Philippines tại Việt Nam
  
 Bản in]