Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp xã giao Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam
  
 Bản in]