Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam
  
 Bản in]