Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
  
 Bản in]