Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra, động viên lực lượng tìm kiếm các công nhân mất tích tại Rào Trăng 3
  
 Bản in]