Cắt cử lực lượng trực gác và tập trung làm nguội để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại
  
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối