Cần bố trí lực lượng canh gác, phản ứng nhanh đề phòng đám cháy bùng phát trở lại
  
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối