Cần bố trí lực lượng canh gác, phản ứng nhanh đề phòng đám cháy bùng phát trở lại
  
 Bản in]