Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  
 Bản in]