Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khánh thành trạm đo mưa tự động tại di tích Quan Tượng Đài
  
 Bản in]