Bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
  
Cập nhật:09/07/2019 3:35:26 CH
Sau 1,5 ngày làm việc, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…; các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh; tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; quyết định phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019; thông qua 13 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao (trong đó có 02 nghị quyết về: Kết quả giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá VII, đây là 02 nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu HĐND và cử tri trên địa bàn tỉnh).

Kỳ họp cũng dành thời gian thích đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các vấn đề như: Chỉ số CCHC (Par Index), vị trí xếp hạng PCI của tỉnh; chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); các vấn đề về quản lý tài nguyên môi trường (xử lý rác thải, vật liệu xây dựng...), tình hình an ninh trật tự xã hội (cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê),...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh lê Trường Lưu nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung và chương trình đề ra;  những Nghị quyết được ban hành đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh sử dụng hiệu quả tốt nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, hoạt động chất vấn đã đưa ra những vấn đề xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; việc  chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, tranh luận sôi nổi, trách nhiệm, được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị, sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả; đề nghị các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm và theo sát các vấn đề đến khi có kết quả.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]