Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021
  
Cập nhật:07/12/2018 5:13:56 CH
Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, khóa VII đã thành công tốt đẹp và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp.

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan. HĐND tỉnh cũng đã bàn và thông qua 25 nghị quyết trình HĐND tỉnh với tỷ lệ thống nhất cao; trong đó, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với chủ đề “Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. HĐND đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn; tiến hành kiện toàn nhân sự của UBND tỉnh. Đồng thời, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các vấn đề: Xây dựng nông thôn mới; quy hoạch sử dụng đất; quản lý đô thị; giao thông; tái định cư; khai thác trái phép cát sỏi; trật tự an toàn giao thông; tệ nạn xã hội: ma túy, đánh bạc, cho vay...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; đề nghị các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và theo sát các vấn đề đến khi có kết quả. Tập trung nguồn lực, đồng thuận, quyết tâm trong tổ chức chỉ đạo để thực hiện tốt kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích kinh thành Huế; đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các giải pháp để triển khai thực hiện nghiêm túc “Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo; phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động để hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp. Vận động nhân dân tham gia tích cực phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế "sáng - xanh - sạch - không rác thải", tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới 2019. Đồng thời, tổ chức cho nhân dân đón Tết cổ truyền và sinh nhật Đảng vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]