Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy và cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025
  
Cập nhật:18/04/2019 8:17:03 SA
Trao giấy chứng nhận cho các học viên
Trao giấy chứng nhận cho các học viên
Chiều ngày 17/4/2019, tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy và cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự lễ bế giảng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cái Vĩnh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung; Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III Vũ Anh Tuấn.

Đây là lớp học nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau một thời gian học tập kéo dài từ ngày 1/4/2019 đến ngày 17/4/2019, 68 học viên là cán bộ dự nguồn, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh đã hoàn thành nội dung bồi dưỡng với 25 chuyên đề là những vấn đề cơ bản về đường lối của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin; nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương; tiếp cận những vấn đề mới về phương pháp tư duy, tầm nhìn chiến lược... Kết quả, 100% học viên được nhận giấy chứng nhận của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III.  

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lớp bồi dưỡng, nhất là các học viên; đồng thời, yêu cầu các học viên không ngừng phát huy tư duy, trí tuệ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã được học vào thực tiễn công tác để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại đơn vị, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]