BẢN TIN COVID-19 NGÀY 27/9
  
Cập nhật:27/09/2021 9:25:12 CH
Ngày 27/9, tỉnh Thừa Thiên Huế không ghi nhận ca nhiễm mới, đã có 730/821 ca khỏi bệnh. Đến nay, người hoàn thành cách ly tại các khu cách ly tập trung trong tỉnh về là 16.471 người (tổng từ 28/4 đến nay). trong đó, mới trong ngày 57 người. Người hoàn thành cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoại tỉnh về là 909 (tổng từ 28/4 đến nay), trong đó, mới trong ngày là 02 người. Chuyên gia nước ngoài hoàn thành cách ly tập trung ngoại tỉnh về là41 (tổng từ 28/4 đến nay), trong đó, mới trong ngày là 0 người.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]