8 vị trí công tác về Đầu tư ở địa phương phải định kỳ chuyển đổi
  
Cập nhật:12/08/2022 4:31:04 CH
Ngày 08/8/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương. Theo Thông tư thì có 8 vị trí công tác về Đầu tư ở địa phương phải định kỳ chuyển đổi.
Vị trí công tác đấu thầu và quản lý đấu thầu, thẩm định dự án...phải định kỳ chuyển đổi (ảnh minh họa)
Vị trí công tác đấu thầu và quản lý đấu thầu, thẩm định dự án...phải định kỳ chuyển đổi (ảnh minh họa)

Thông tư này áp dụng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư. 

Các vị trí công tác thuộc lĩnh vực Đầu tư phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm: Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài; Thẩm định dự án; Đấu thầu và quản lý đấu thầu; Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; Quản lý quy hoạch; Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế; Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; Quản ký vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc nêu trên là từ đủ 3 năm đến 5 năm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2022.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]